Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Ds. Hoekstra neemt beroep aan

Ds. Hoekstra neemt beroep aan

Op woensdag 29 juni heeft een afvaardiging van de kerkenraad en beroepingscommissie de beroepingsbrief aan dominee Trinus Hoekstra overhandigd.
Dominee Trinus Hoekstra heeft het beroep van onze gemeente direct aangenomen (zie foto). 

De verbindings- en intrededienst zal gehouden worden op zondag 4 september a.s. om 10.00 uur in het kerkje in Gendt. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

We zullen u de komende twee maanden via de nieuwsbrieven en mededelingen tijdens de diensten verder op de hoogte houden. 
 
Update verkiezing predikant Update verkiezing predikant

Verkiezing predikant

Vrijdagavond 17 juni, is er in de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg een gemeenteavond gehouden. In deze vergadering is er door de kerkenraad en de beroepingscommissie een kandidaat voorgesteld voor de vacature van een nieuwe predikant.

De kandidaat is ds. Trinus Hoekstra, 64 jaar, uit Arnhem. Hij heeft zich vervolgens ook zelf aan de vergadering gepresenteerd.

Ds. Hoekstra heeft theologie gestudeerd in Brussel en Groningen en is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het proefschrift “Economie en Geloven, een spanningsveld belicht”.
Hij heeft in het verleden gewerkt als gemeentepredikant (Burum-Munnekezijl (Frl)) en daarna in het arbeidspastoraat en bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.

De gemeente heeft met de grootst mogelijke meerderheid ingestemd met de voordracht van ds. Trinus Hoekstra als nieuwe predikant van onze gemeente.

Gemeenteleden hebben 5 dagen de gelegenheid gehad om bezwaar te maken tegen de procedure die tot de voordracht van ds. Hoekstra heeft geleid. Er zijn geen bezwaren ingebracht.

 
Ben jij de geschikte kandidaat? (VLOG beroepingscommissie) Ben jij de geschikte kandidaat? (VLOG beroepingscommissie)


 
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg is op zoek naar een Predikant(e) voor 50% Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg is op zoek naar een Predikant(e) voor 50%

Wie zoeken wij:

Een predikant(e) die:    
  • met enthousiasme en warme belangstelling met onze gemeente op weg wil gaan;
  • geïnteresseerd is in het levensverhaal van de ander, in staat is om goed te communiceren met alle generaties en met beide benen in de wereld staat;
  • begripvol is en kan omgaan met de verschillende (geloofs)tradities waarin mensen geworteld zijn, zowel van gemeenteleden als van dorpsgenoten;
  • er plezier in heeft samen te werken met vrijwilligers en commissies in onze gemeente en die activiteiten ontplooien die ons in onderlinge betrokkenheid en het geloof verder brengen;
  • een inspirerende kerkdienst voor kan gaan maar ook openstaat voor nieuwe vormen en ontmoetingen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een kleine open en gastvrije geloofsgemeenschap waarbij omzien naar elkaar belangrijk is. We hebben een relatief grote groep vrijwilligers en we vinden het fijn actief betrokken te zijn bij het kerkelijk werk. We zoeken verbinding in het dorp en de dorpen om ons heen. We zoeken naar mogelijkheden om te vernieuwen en meer aan te sluiten bij de samenleving. In onze woonomgeving is het mogelijk samen te werken met bestaande contacten (ook oecumenische). We hebben een actieve kerkenraad die dichtbij de gemeenteleden staat. 

Wie zou er bij ons passen en waar letten wij op?

Of de predikant(e):
  • het dagelijks leven en de actualiteit bij de verkondiging betrekt;
  • vanuit de eigen geloofsbeleving in staat is anderen te inspireren, met inlevingsvermogen voor ieders geloofsbeleving;
  • met vertrouwen, gevoel voor humor en creativiteit mensen tegemoet treedt;
  • sneller mogelijkheden ziet dan problemen en ons helpt om nieuw elan te vinden;
  • een teamspeler is, die er plezier in heeft om samen te werken.

Indien u zich hierin herkent, dan nodigen wij u van harte uit om te reageren!

Bekijk hieronder de profielschets van onze gemeente;
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg (protestantsekerk.net)

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. Robbert Bakker, bereikbaar op tel. 06 – 531 24112.

U kunt uw schriftelijke reactie (motivatie en cv) uiterlijk op 31 maart 2022 mailen naar beroepingscommissie@kerkgendtdoornenburg.nl
 
 
Profielschets PG Gendt-Doornenburg Profielschets PG Gendt-Doornenburg
 

Sinds 7 maart 2021 hebben wij, door het vertrek van ds. Margreet de Bree naar de PG Westervoort, een predikantsvacature. Het opstarten van het proces om te komen tot het beroepen van een nieuwe predikant heeft door COVID-19 helaas vertraging ondervonden.

Omdat het beroepen van een nieuwe predikant geen zaak is van de kerkenraad alleen, maar van heel de gemeente, hebben we op 13 oktober 2021 een eerste gemeente-avond gehouden waarin we met elkaar nagedacht hebben over het profiel van onze gemeente. Wie zijn we en wat zouden we als gemeente willen zijn en uitstralen?

In een concept profielschets hebben wij onder het kopje Visie en Missie verwoord wat de meningen en gevoelens waren tijdens die gemeente-avond. Door de coronaperikelen kon de tweede gemeente-avond niet doorgaan en hebben we ervoor gekozen alle leden per brief te informeren en te vragen op het concept te reageren. Er is een aantal reacties binnengekomen, waar we als kerkenraad zeer dankbaar voor zijn.

De binnengekomen opmerkingen hebben wij besproken in de kerkenraadsvergadering van 12 januari 2022. Inclusief een kleine aanpassing hebben wij de profielschets daarna definitief vastgesteld.

Via de volgende link komt u terecht bij de definitief vastgestelde profielschets.
Definitieve profielschets PG Gendt-Doornenburg

 

 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie


Van de classis Gelderland Zuid-Oost hebben we inmiddels toestemming gekregen om voor 50% van een volle werkweek een nieuwe predikant te mogen beroepen.

Dat betekent dat we een beroepingscommissie kunnen vormen. De definitief vastgestelde profielschets is de basis voor het werk van de beroepingscommissie.

In de informatiebrief over de profielschets hebben wij de leden de mogelijkheid gegeven zich als kandidaat op te geven. Daaraan hebben enkelen, tot onze vreugde, gehoor gegeven.

In onze vergadering van 12 januari 2022 hebben wij de volgende leden van de beroepingscommissie benoemd. Alle leden hebben hun benoeming aanvaard.


Robbert Bakker (voorzitter)

Martine Strijbos (secretaris)

Anita Staal (contactpersoon vanuit kerkenraad)

Agnes Dekker-Schipper

Branco Leibbrand 
 

De beroepingscommissie zal haar werk gaan doen in alle rust en beslotenheid, ter bescherming van de privacy van mogelijke kandidaten. Totdat de commissie met een voordracht komt zal er radiostilte heersen.

Als kerkenraad zijn we zeer dankbaar dat zij zich willen inzetten voor het zoeken naar een nieuwe predikant en wij wensen hen daarbij veel sterkte en  wijsheid en Gods Zegen toe.

 
 
 
 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Tine Wallenburg en Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.