Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Online kerkdiensten, nu via KerkTV Online kerkdiensten, nu via KerkTV

Door de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen, hebben we als kerkenraad besloten om de kerkdiensten zo lang als nodig online plaats te laten vinden. De vieringen zullen vanuit de kerk worden opgenomen en via livestream te bekijken zijn. 
U kunt de viering vanaf 10:00 uur live meebeleven, of later terugkijken. Wanneer er een dienst gepland staat, komt hieronder een link te staan waarop u kunt klikken. 

Vanaf heden maken we niet meer gebruik van YouTube, maar van KerkTV van kerkdienstgemist.nl, voor het streamen en terugkijken van de kerkdiensten. Onlangs zijn er een nieuwe geluidsinstallatie en camera's geplaatst om dit mogelijk te maken. 

Hieronder vindt u telkens een link voor de afgelopen kerkdienst en voor de eerstvolgende kerkdienst. Wanneer u een dienst van langer geleden terug wil kijken, kan dat via de agenda op deze site of via Kerkdienstgemist.nl

Afgelopen kerkdienst van zondag 6 juni met ds. J. Waagmeester
Kerkdienst zondag 6 juni met ds. J. Waagmeester

Eerstvolgende kerkdienst van zondag 20 juni 10.00 uur met ds. E. de Clercq
Kerkdienst 20 Juni met ds. E. de Clercq
 
Tips vanuit de NBG-groep Tips vanuit de NBG-groep

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis voor thuis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel.
Het 5-daagse bijbelleesrooster "In afhankelijkheid van God" is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.
'De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet', zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan de kerk "Mozaïek0318". Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De afleveringen van het leesplan gaan o.a. over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13) en vertrouwen (Romeinen 8).

Blogs
Op http://www.debijbel.nl verschijnt enkele malen per week een actuele blog, bijvoorbeeld kortgeleden van cultuurtheoloog Frank Bosman over de heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
 
Alternatieve collecte: 'Mothers Union Oeganda' Alternatieve collecte: 'Mothers Union Oeganda'

Vanuit de Diakonie

Nu niet iedereen meer naar een fysieke kerkdiensten kan, kunnen we ook niet meer bij iedereen met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer! Op diverse plekken in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwarrende tijden, oog blijven houden voor de naasten ver weg. Ook wij willen graag uw aandacht vragen voor de volgende actie. 

Mothers Union Oeganda
De collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze keer steunen we een project in Oeganda voor kwetsbare vrouwen en kinderen. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
 
Wilt u dit project financieel ondersteunen maak dan uw gift over naar bankrekeningnummer
NL79 RABO ‪0116 4443 20‬ t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gendt Doornenburg o.v.v. ‘vrouwen Oeganda’. Alvast hartelijk dank.
 
ZWO nieuws: project 'nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda' ZWO nieuws: project 'nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda'

ZWO-project 2021-2022: 'nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda' 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze gaan niet naar school, maar gaan de straat op. Niet om te spelen, maar om hun hand op te houden. 


Twee derde van de kinderen leeft 1 tot 4 jaar op straat, twintig procent zelfs langer. Hun alledaagse problemen zijn: Waar vind ik eten en een plek om te slapen? Hoe zorg ik dat ik niet ziek word, gearresteerd of mishandeld? 

Veel straatkinderen krijgen te maken met misbruik. Jonge kinderen bedelen vooral en lopen snel ziektes op of krijgen een ongeluk. Meisjes bedelen, passen op jonge kinderen, verzamelen bonen of verlenen seksuele diensten. Jongens verzamelen afval of werken in de bouw. Veel kinderen werken tot laat in de avond op straat. Dan komen mensen uit hun werk en staan met hun auto in de file. 

Als je een klein kind ziet bedelen lijkt het alsof het alleen is, maar meestal wordt het in de gaten gehouden door een ouder kind of volwassene. Het is een bewuste strategie om geld te verdienen. De Oegandese organisaties zeggen: 'mensen moeten leren dat ze bedelende kinderen geen geld moeten geven. Dit heeft een aanzuigende werking op anderen en is absoluut heel schadelijk voor de kinderen zelf.' 

Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen om de kinderen op te vangen en hun ouders te benaderen. Ze helpen de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven het hoofd en vooral: naar school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp in Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten. 
* Contact leggen in Kampala en familie opsporen en met hen overleggen kost 130 euro. 
* Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 225 euro per kind. 
* Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin
* Hulp bij opbouw van een nieuw leven (voedsel en starten van landbouw etc.) kost 330 euro per gezin. 
* Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per slachtoffer. 

Er is dus best veel geld nodig om verbetering te brengen in de situatie van straatkinderen en hun familie. De ZWO-commissie vindt dit een belangrijk project en wil dit graag via Kerk in Actie ondersteunen. Zij houden de contacten met de organisaties in Oeganda. We hebben een overeenkomst om in 2 jaar tijd €3000 in te zamelen. Daarbij hebben we natuurlijk uw hulp nodig! 

U kunt uw gift overmaken op NL74RABO0116 498 536 van ZWO Oost Betuwe o.v.v. Oeganda. Alvast bedankt! 

 
Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren


 ​​Vanuit de NBG-werkgroep - Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Tieners vinden het vaak lastig om de bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De Bijbel in Gewone Taal(BGT)-Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren ontwikkeld.

Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen of even stil te staan, worden jongeren uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tieners tot ongeveer 16 jaar.

Bijbel Basics thuisprogramma

Schoolgaande kinderen zitten momenteel thuis. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics. De thuisprogramma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via http://debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma's voor de aankomende zondagen.

Voor meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk: klik HIER
 
Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg zijn twee dorpen in de prachtige Overbetuwe, het meest oostelijk gebied van de Betuwe, tussen Rijn en Waal. Hier bevindt zich onze protestantse gemeente in een overwegend katholiek gebied. 

Ten opzichte van de r.k. kerk vormt onze protestantse gemeente een kleine kerkgemeenschap van zo'n 250 leden

 

 
Verder over onze Gemeente

Verder over onze Gemeente

Sinds 2006 zijn wij een protestantse kerkgemeente, een
samenvoeging van gereformeerden, hervormden en lutheranen.   
De kerkgangers vormen een actieve en hechte gemeenschap en staan open in hun geloof.

Onze kleine monumentale kerk staat in Gendt aan de Torenlaan.

Om de week is er op zondag een dienst om 10.00 uur.
Wij hebben een parttime predikant voor 50%.
Wij werken samen met de Protestantse Gemeente Angeren. Eén keer in de twee weken is er kerk in Angeren en de andere week in Gendt.

Wij zijn een Fair Trade gemeente vanwege ons gebruik van Fair Trade producten zoals, koffie, thee, fris.
Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld.     
 
 
 
 

Online kerkdienst met ds. E. de Clerq
datum en tijdstip 20-06-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant 
V​​​​​acant sinds 7 maart 2021

Bijstand in het pastoraat
Mw. ds. Els de Clerq
Tel. 026-3518623 of 06-13193078

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Tine Wallenburg en Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.