Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Zomerexpositie Zomerexpositie

Expositie

Deze zomer kan de expositie doorgaan omdat we de maatregelen rondom Corona in acht kunnen nemen. De kerkdiensten zijn ook weer in aangepaste vorm opgestart en dat kan dus ook voor de expositie. Dit jaar hebben we Mieke van der Lely, de zus van Truus van Blitterswijk van der Lely, gevraagd of ze bij ons wilde exposeren. Zij maakt prachtige wandkleden en wil zich graag zelf aan u voorstellen:

'Ik ben Mieke van der Lely. Mijn vader, die ingenieur was op een theeplantage op Java, is omgekomen in Japanse krijgsgevangenschap. Mijn moeder, de kostwinner, werkte als onderwijzeres in Bemmel. Wij woonden in Gendt. Dat was bepaald geen straf. Ik groeide, twaalf jaar oud, op in een dorp met veel vrijheid en mensen die een oogje in het zeil hielden, als mijn moeder op haar werk was. In veel Gendtse huizen en boerderijen was ik welkom. Ik leerde melken, spreeuwen jagen, schaatsen en sokken breien.
Ik trouwde en we kregen twee zonen. In 1972 vertrokken wij naar Drenthe, omdat de fabriek waar mijn man werkte, daar naartoe werd verplaatst. 
Als kind rommelde ik al met gekleurd papier en nog liever met kleurige stoffen. Het bleef bij rommelen tot ik 70 was en dacht .. nu of nooit! Ik ging naar een cursus om vrij werk te maken op de machine, met alle mogelijke en onmogelijke stoffen. Toen ik die techniek onder de knie had, ging ik mijn eigen weg. Ik werk het best alleen en maakte het ene wanddoek na het andere.
U ziet hele taferelen over landbouw, scheepvaart, of over een volk uit Siberië. Het is geen kunst, gewoon gezellig werk. Hoe dan ook, u bent van harte welkom, want wat u er ook van vindt, de kleuren spatten van het doek af en dat is mooi meegenomen in de somberte van deze tijd. Mieke.'


De expositie wordt geopend op zondag 19 juli en zal duren tot en met zondag 23 augustus.
Openingstijden: zondagmiddag van 14.00-17.00 uur.
 
Weer (aangepaste) kerkdiensten, openstelling kerk op donderdag en online overdenkingen Weer (aangepaste) kerkdiensten, openstelling kerk op donderdag en online overdenkingen

Kerkdiensten

Vanaf 1 juni zijn we weer begonnen met de kerkdiensten. Het is mooi en fijn om als gemeente weer samen te kunnen komen én samen te kunnen vieren.
Per 1 juli zijn er vanuit de overheid nieuwe versoepelingen aangekondigd. Eén hiervan is dat bijeenkomsten met maximaal 100 personen weer plaats mogen vinden.  
Omdat we nog steeds met de 1,5 meter rekening dienen te houden, kunnen er in onze kerk maximaal 30 personen een viering bijwonen. Om zicht te hebben op het aantal mensen dat zal komen, zullen we voorlopig nog met een aanmeldingslijst werken. Als u/je bij een viering aanwezig wil zijn, kun je je aanmelden bij Gerrit Visser: gerritjan.visser@planet.nl. 
Daarnaast vragen wij iedereen om niet te komen als je verkouden bent of griepachtige verschijnselen hebt.
​​​​​
Kerk geopend op donderdagen van 14:00 tot 15:30

Donderdag 9 en 16 juli zal onze kerk nog geopend zijn, van 14:00 – 15:30 uur. Iedereen die even naar binnen wil lopen, een moment van stilte zoekt of een gesprekje wil hebben, is welkom. Onze eigen predikant Margreet de Bree zal dan aanwezig zijn. Je kunt gewoon even rustig in de kerk zitten, luisteren naar muziek of een gedicht/tekst lezen die nieuwe kracht of inspiratie kan geven. Je kunt ook een kaarsje aansteken. Natuurlijk gelden ook hier de maatregelen van de overheid wat betreft sociale interactie, zoals de onderlinge afstand en geen hand geven.
Van harte welkom!

Online overdenkingen

Ter vervanging van de diensten kunt u via de link hieronder een aantal online overdenkingen van Ds. Margreet de Bree vinden. 

De online overdenking van 25 maart: https://youtu.be/eUeSv1h2OVA

De online overdenking van 1 april: https://youtu.be/gNv3EOdH8W8

De online overdenking van 8 april:
https://youtu.be/R_byb8yOQs4 (over witte donderdag)

De online overdenking van eerste paasdag:
https://youtu.be/NjXgGwy1pUk

De online overdenking van 25 april:
https://youtu.be/SpciLCnL2W4

De online overdenking van 9 mei:
https://youtu.be/Bg7fifJ2Nz4

De online overdenking van 31 mei:
https://youtu.be/K7S2KU5vIDw
 
Tips vanuit de NBG-groep Tips vanuit de NBG-groep

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis voor thuis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel.
Het 5-daagse bijbelleesrooster "In afhankelijkheid van God" is sinds gisteren beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.
'De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet', zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan de kerk "Mozaïek0318". Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De afleveringen van het leesplan gaan o.a. over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13) en vertrouwen (Romeinen 8).

Blogs
Op http://www.debijbel.nl verschijnt enkele malen per week een actuele blog, bijvoorbeeld kortgeleden van cultuurtheoloog Frank Bosman over de heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
 
Alternatieve collecte: vakantiegeld voor kinderen in armoede Alternatieve collecte: vakantiegeld voor kinderen in armoede

Vanuit de Diakonie

Nu niet iedereen naar een fysieke kerkdiensten meer kan, kunnen we ook niet meer bij iedereen met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer! Op diverse plekken in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwarrende tijden, oog blijven houden voor de naaste ver weg. Ook wij willen graag uw aandacht vragen voor een actie van 'Kerk in Actie'. 

De komende viering van 5 juli is de collecte bestemd voor binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. Het thema is: vakantiepret voor kinderen in armoede. Eén op de 9 kinderen groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! Dat moet anders. Een leuke actie is de actie Vakantietas met rugzakjes die gevuld kunnen worden met allerlei leuke zomerspulletjes voor kinderen om de lange zomervakantie door te komen. 
Omdat u misschien niet bij de viering kunt zijn, is het misschien een idee om wel dit werk van Kerk in Actie in de zomermaanden te steunen. Dit kan door te doneren op het banknummer van Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 onder vermelding van actie vakantietas.
In deze tijd, waarin de gewone activiteiten nog steeds bijna stilliggen en we elkaar maar in beperkte mate in levende lijve kunnen ontmoeten, willen wij u blijven aanmoedigen hulp te vragen als dat nodig is. Er zijn genoeg behulpzame mensen in onze gemeente en daarbuiten, die u graag met iets helpen.

Met vriendelijke groet, Anita Staal en Tine Wallenburg
 
ZWO nieuws ZWO nieuws

ZWO-project 2019/2020
Dit keer steunen we een project in Guatemala: ‘Bijen brengen een beter bestaan'

In dit project gaat het om het ondersteunen van jongeren, om hen perspectief te bieden op een beter bestaan. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner organisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
 
Een mooi voorbeeld is Mildred (23): 'door mijn opleiding bij Vredescentrum Barbara Ford heb ik nu een eigen bedrijfje in de bijenteelt met 5 bijenkasten. Door de opbrengst van de honing kan ik mijn familie onderhouden. Mijn boodschap voor andere jongeren is: wees niet bang om te falen, overwin je angst en dromen worden werkelijkheid'.

Jongeren leren op het Vredescentrum ook om op te komen voor hun rechten. Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-economische rechten in Guatamala. Ook zal de door jongeren geleide coöperatie voor honingproducten in de Quiche regio worden ondersteund. De jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst.


De ZWO commissie heeft besloten ook het komende half jaar weer een spaaractie te houden voor alle gemeenteleden voor ons project in Guatemala: ‘Bijen Brengen een Beter Bestaan’. Hiervoor hebben alle leden van de Ineen een spaardoosje ontvangen. 

Update mei 2020:
Helaas kunnen we uw spaar-potje of spaar-doosje met deze Ineen niet komen ophalen, zoals we eerder wel beloofd hadden. We moeten nu afstand van elkaar houden en gaan dus niet aanbellen. De verwachting is dat dit eind augustus gaat gebeuren. 
Wilt u alstublieft het spaardoosje bewaren voor ons? Doorsparen mag natuurlijk ook!
Daarnaast is het mogelijk om een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de ZWO Oost Betuwe: NL74 RABO 011 64 98 536 o.v.v. Bijen.

 
Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren


 ​​Vanuit de NBG-werkgroep - Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Tieners vinden het vaak lastig om de bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De Bijbel in Gewone Taal(BGT)-Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren ontwikkeld.

Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen of even stil te staan, worden jongeren uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tieners tot ongeveer 16 jaar.

Bijbel Basics thuisprogramma

Schoolgaande kinderen zitten momenteel thuis. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics. De thuisprogramma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via http://debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma's voor de aankomende zondagen.

Voor meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk: klik HIER
 
Een ander kerkorgel in Gendt –vanaf zondag 22 december 2019 Een ander kerkorgel in Gendt –vanaf zondag 22 december 2019

Met instemming van de kerkenraad zijn de organist van onze kerkelijke gemeente en een bevriende collega, Wim van de Kamp, ruim anderhalf jaar op zoek geweest naar een alternatief voor het huidige Strubbe orgel. Het Strubbe-orgel mist de uitstraling die verwacht mag worden binnen ons historisch kerkje. Ook zijn de muzikale mogelijkheden met slechts 3 ½ stem zeer beperkt. 

Achter de wens van een ander orgel zat nog een diepere historische betekenis. Zoals bekend betreft het een kerkje uit de 13de eeuw, waar tot in het begin van de zestiger jaren een orgel heeft gestaan op de orgelgalerij. Door het verwijderen van dat 100 jaar oude (Leijser) orgel uit de kerk, werd de kerk, naar de mening van de betrokken organisten, een incomplete kerk.

De gedachten gingen aanvankelijk uit naar weer een orgel op de orgelgalerij. Maar daaraan kleefden teveel financiële en technische bezwaren. Geen orgel dus op de orgelgalerij. De enige plek die overbleef was de begane grond. 

In augustus van dit jaar kwam het Gebroeders van Vulpen orgel uit de Sint Antonius van Paduakerk in Eindhoven beschikbaar (zie foto). Een orgel met uitstraling, van goede kwaliteit, met maar liefst 11 stemmen en ongeveer dezelfde omvang als het huidige orgel. Wel moest dit orgel, in verband met de windvoorziening, op een andere plek worden geplaatst. Het orgel werd voor 25 jaar en langer, om niet, in bruikleen verkregen. De organisten en een orgeldeskundige brachten een positief advies uit, waarna de kerkenraad besloot tot plaatsing van dit orgel in de kerk.
Het bouwjaar van het orgel is 1971. Het orgel beschikt over 11 stemmen.

Op zondag 22 december 2019 is het Van Vulpenorgel in gebruik genomen.
 
Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg zijn twee dorpen in de prachtige Overbetuwe, het meest oostelijk gebied van de Betuwe, tussen Rijn en Waal. Hier bevindt zich onze protestantse gemeente in een overwegend katholiek gebied. 

Ten opzichte van de r.k. kerk vormt onze protestantse gemeente een kleine kerkgemeenschap van zo'n 250 leden

 

 
Verder over onze Gemeente

Verder over onze Gemeente

Sinds 2006 zijn wij een protestantse kerkgemeente, een
samenvoeging van gereformeerden, hervormden en lutheranen.   
De kerkgangers vormen een actieve en hechte gemeenschap en staan open in hun geloof.

Onze kleine monumentale kerk staat in Gendt aan de Torenlaan.

Om de week is er op zondag een dienst om 10.00 uur.
Wij hebben een parttime predikant voor 50%.
Wij werken samen met de Protestantse Gemeente Angeren. Eén keer in de twee weken is er kerk in Angeren en de andere week in Gendt.

Wij zijn een Fair Trade gemeente vanwege ons gebruik van Fair Trade produkten zoals, koffie, thee, fris.
Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld.     
 
 
 
 

Zomerexpositie: wandkleden door Mieke van der Lely
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email: m.bree@versatel.nl


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.