Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
3 Oever festival 3 Oever festival

Op 19 en 20 september 2020 wordt het jaarlijkse 3 Oever Festival gehouden. Zie www.3oeverfestival.nl
In het derde weekend van september kunt u volop genieten van kunst in de Gelderse Poort. Gedurende deze dagen zullen in ons kerkje en in die van Angeren kunstenaars exposeren en zijn er tevens muziekoptredens.
In onze kerk zullen twee kunstenaars hun werk tonen in en buiten de kerk aan de Torenlaan. Tatjana Kiriënko toont Gordijnkunst, die gemaakt is van reststoffen uit Gordijnfabrieken. Gedeeltelijk worden ze ook gemaakt in Oekraïne, waar Tatjana een Fair Trade project heeft. Ze werkt meestal in opdracht, maar in Gendt zal ze een deel van haar vrije werk laten zien.
De tweede kunstenaar is Liesbeth Geenen. Zij noemt zich levensluisteraar en beeldend kunstenaar. De mens staat centraal in haar sculpturen van hout en steen. Ook maakt zij praat stokken, waarover zij tijdens de expositie meer kan vertellen. De kerk zal op beide dagen geopend zijn van ‪11.00-17.00‬ uur.

Op zondag 20 september 10.00 uur vindt er in onze kerk een viering plaats in het kader van de vredesweek van PAX. Liesbeth en Tatjana werken ook mee aan deze viering. 
 
Weer (aangepaste) kerkdiensten, openstelling kerk op donderdag en online overdenkingen Weer (aangepaste) kerkdiensten, openstelling kerk op donderdag en online overdenkingen

Kerkdiensten

Vanaf 1 juni zijn we weer begonnen met de kerkdiensten. Het is mooi en fijn om als gemeente weer samen te kunnen komen én samen te kunnen vieren.
Per 1 juli zijn er vanuit de overheid nieuwe versoepelingen aangekondigd. Eén hiervan is dat bijeenkomsten met maximaal 100 personen weer plaats mogen vinden.  
Omdat we nog steeds met de 1,5 meter rekening dienen te houden, kunnen er in onze kerk maximaal 30 personen een dienst bijwonen. 
Daarnaast vragen wij iedereen om niet te komen als je verkouden bent of griepachtige verschijnselen hebt.
​​​​​
Kerk geopend op donderdagen van 14:00 tot 15:30

De komende donderdagen in september zal onze kerk weer geopend zijn, van 14:00 – 15:30 uur. Iedereen die even naar binnen wil lopen, is welkom. Onze eigen predikant Margreet de Bree zal dan aanwezig zijn. Je kunt gewoon even in de kerk zitten, luisteren naar muziek of een gedicht lezen dat nieuwe inspiratie kan geven. Als je wil, kun je ook een kaarsje aansteken.
Natuurlijk gelden ook hier de maatregelen van de overheid wat betreft sociale interactie, zoals de onderlinge afstand en geen hand geven. 
Van harte welkom!

Online overdenkingen

Ter vervanging van de diensten kunt u via de link hieronder een aantal online overdenkingen van Ds. Margreet de Bree vinden. 

De online overdenking van 25 maart: https://youtu.be/eUeSv1h2OVA

De online overdenking van 1 april: https://youtu.be/gNv3EOdH8W8

De online overdenking van 8 april:
https://youtu.be/R_byb8yOQs4 (over witte donderdag)

De online overdenking van eerste paasdag:
https://youtu.be/NjXgGwy1pUk

De online overdenking van 25 april:
https://youtu.be/SpciLCnL2W4

De online overdenking van 9 mei:
https://youtu.be/Bg7fifJ2Nz4

De online overdenking van 31 mei:
https://youtu.be/K7S2KU5vIDw
 
Rouwverwerking: Rafaëlgroep Rouwverwerking: Rafaëlgroep

Rouwen kun je samen…

De R.K. parochie H. Maria Magdalena vindt het heel belangrijk om contact te houden met mensen die door de dood hun dierbare moeten missen: hun partner of kind, een vader of moeder, broer of zus.
Wanneer je een dierbare hebt verloren, kan er veel troost uitgaan van een gesprek met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je ontmoet elkaar als lotgenoten die eveneens met een leegte in hun leven geconfronteerd worden en weten wat troostend is, namelijk contact van mens tot mens. Een van de deelneemsters aan de groep verwoordde het zo: ‘Het voelde als een warme deken, iedere keer als ik binnenkwam, verwelkomd werd en aandacht kreeg. Saamhorigheid, open naar elkaar en vertrouwen, een ervaring die me altijd bij zal blijven. Ik had zo mijn twijfels toen ik eraan begon, maar ik kan nu zeggen: het is het beste wat me is overkomen sinds de dood van mijn man.’

In onze parochie start ook dit jaar eind september de Rafaëlgroep. Deze gespreksgroep richt zich met name op mensen die ongeveer een jaar of langer geleden een dierbare hebben verloren en die graag met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen. De acht gesprekken rond een bepaald thema vinden plaats onder begeleiding. Deelname aan alle acht bijeenkomsten is gewenst.

De gespreksgroep wordt aangeboden op twee verschillende locaties. 
* Op maandagavonden van 19.00-21.00 uur in De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 te Elst.
                            2020: 28 september; 12 oktober; 9 november; 23 november; 14 december
                    2021: 4 januari; 25 januari; 22 februari. Terugkombijeenkomst: 10 mei 

*Op dinsdagmiddagen van 14.00-16.00 uur in het Parochiecentrum, Markt 7 te Bemmel.
          2020: 29 september; 13 oktober; 3 november; 24 november; 15 december 
                    2021: 5 januari; 26 januari; 23 februari. Terugkombijeenkomst: 11 mei 

Begeleiding Pastor Janine Kallen, Yvonne van Eldonk, Rieki Baptist, Marjolijn Wilting, Berdine de Vos. 
Opgave Vóór 21 september 2020 via het Secretariaat R.K. parochie H. Maria Magdalena
- tel. 0481-451371 (keuze 1)
- e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl  
- website: www.rkparochiemariamagdalena.nl ‘Pastorale zorg’
Kosten            € 40,--         

Informatieavond
Graag informeren wij u nader over deze gespreksgroep en heten u daarom welkom dinsdag 15 september 2020 van 19.30 – 20.30 uur in Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58, 6661 EA Elst

Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep begeleiden aanwezig.
Komt u graag in gezelschap van een familielid of bekende, dan is daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Integendeel! Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom.
Wij hopen op een fijne avond met elkaar!                          
                                                                       
Opgave informatieavond 
Graag vóór 15 september 2020 bij bovengenoemd secretariaat.
 
Tips vanuit de NBG-groep Tips vanuit de NBG-groep

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis voor thuis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel.
Het 5-daagse bijbelleesrooster "In afhankelijkheid van God" is sinds gisteren beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.
'De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet', zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan de kerk "Mozaïek0318". Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De afleveringen van het leesplan gaan o.a. over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13) en vertrouwen (Romeinen 8).

Blogs
Op http://www.debijbel.nl verschijnt enkele malen per week een actuele blog, bijvoorbeeld kortgeleden van cultuurtheoloog Frank Bosman over de heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
 
Alternatieve collecte: verjagen van sprinkhanen in Afrika en Azië Alternatieve collecte: verjagen van sprinkhanen in Afrika en Azië

Vanuit de Diakonie

Nu niet iedereen naar een fysieke kerkdiensten meer kan, kunnen we ook niet meer bij iedereen met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer! Op diverse plekken in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwarrende tijden, oog blijven houden voor de naaste ver weg. Ook wij willen graag uw aandacht vragen voor een actie van 'Kerk in Actie'. 

Kerk in Actie vraagt in verband met hele grote nood in Oost-Afrika en Zuid-Azië om de hele maand september extra aandacht te geven aan die werelddelen. Terwijl het coronavirus nog volop rondwaart en in veel landen zorgt voor werkloosheid, ziekte en honger, vechten boeren nu ook tegen een nieuw gevaar: een verwoestende sprinkhanengolf, die van het ene naar het andere gebied trekt en in mum van tijd complete oogsten vernielt. Met takken en kleden proberen boeren ze tegen beter weten in van hun land te verjagen. Kerk in Actie ondersteunt met waarschuwingssystemen die met geluid de sprinkhanen verjagen, en met voedselnoodhulp waar verwoesting heeft plaats gevonden.
Omdat u misschien niet bij de viering kunt zijn, is het misschien een idee om wel dit werk van Kerk in Actie in de maand september  te steunen. Dit kan door te doneren op het banknummer van Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 onder vermelding van actie sprinkhanen. Op kerkinactie.nl/sprinkhanen vindt u een filmpje.

In deze tijd, waarin de gewone activiteiten nog steeds bijna stilliggen en we elkaar maar in beperkte mate in levende lijve kunnen ontmoeten, willen wij u blijven aanmoedigen hulp te vragen als dat nodig is. Er zijn genoeg behulpzame mensen in onze gemeente en daarbuiten, die u graag met iets helpen.

Met vriendelijke groet, Anita Staal en Tine Wallenburg
 
ZWO nieuws ZWO nieuws

ZWO-project 2019/2020
Dit keer steunen we een project in Guatemala: ‘Bijen brengen een beter bestaan'

In dit project gaat het om het ondersteunen van jongeren, om hen perspectief te bieden op een beter bestaan. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner organisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
 
Een mooi voorbeeld is Mildred (23): 'door mijn opleiding bij Vredescentrum Barbara Ford heb ik nu een eigen bedrijfje in de bijenteelt met 5 bijenkasten. Door de opbrengst van de honing kan ik mijn familie onderhouden. Mijn boodschap voor andere jongeren is: wees niet bang om te falen, overwin je angst en dromen worden werkelijkheid'.

Jongeren leren op het Vredescentrum ook om op te komen voor hun rechten. Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-economische rechten in Guatamala. Ook zal de door jongeren geleide coöperatie voor honingproducten in de Quiche regio worden ondersteund. De jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst.


De ZWO commissie heeft besloten ook het komende half jaar weer een spaaractie te houden voor alle gemeenteleden voor ons project in Guatemala: ‘Bijen Brengen een Beter Bestaan’. Hiervoor hebben alle leden van de Ineen een spaardoosje ontvangen. 

Update september 2020:
De meeste bezorgers van de Ineen hebben meegeholpen om de spaardoosjes op te halen. Het geld is geteld en gestort op de ZWO rekening. Bij elkaar was het een bedrag van € 161,89. Aan losse giften bij het ophalen kregen we nog € 155,49. Ook de Zendingsbus die aan de buitendeur van de kerk hangt, hebben we geteld. Daar zat een bedrag in van € 35,49. Het totaal bedrag na storting bedroeg € 317,38. De opbrengst is minder dan andere jaren, waarschijnlijk omdat mensen een beetje spaarmoe worden en vaak geen kleingeld meer hebben. Toch willen we u hartelijk bedanken voor het sparen en voor alle giften.
Ook zijn er nog gemeenteleden die geld gestort hebben op de rekening van de ZWO Oost Betuwe: NL74 RABO 011 64 98 536.
Het kan zijn dat uw spaardoosje nog niet is opgehaald, doordat niet alle bezorgers hieraan meegewerkt hebben, of omdat u niet thuis was bij het ophalen. We verzoeken u dan het geld even zelf te tellen en over te maken op het bankrekeningnummer van de ZWO. Of u kunt de inhoud van het spaardoosje in een envelop doen en door de deur-brievenbus gooien bij Lian Steenhof, Langstraat 5. 

 

 
Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren


 ​​Vanuit de NBG-werkgroep - Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Tieners vinden het vaak lastig om de bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De Bijbel in Gewone Taal(BGT)-Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren ontwikkeld.

Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen of even stil te staan, worden jongeren uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tieners tot ongeveer 16 jaar.

Bijbel Basics thuisprogramma

Schoolgaande kinderen zitten momenteel thuis. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics. De thuisprogramma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via http://debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma's voor de aankomende zondagen.

Voor meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk: klik HIER
 
Een ander kerkorgel in Gendt –vanaf zondag 22 december 2019 Een ander kerkorgel in Gendt –vanaf zondag 22 december 2019

Met instemming van de kerkenraad zijn de organist van onze kerkelijke gemeente en een bevriende collega, Wim van de Kamp, ruim anderhalf jaar op zoek geweest naar een alternatief voor het huidige Strubbe orgel. Het Strubbe-orgel mist de uitstraling die verwacht mag worden binnen ons historisch kerkje. Ook zijn de muzikale mogelijkheden met slechts 3 ½ stem zeer beperkt. 

Achter de wens van een ander orgel zat nog een diepere historische betekenis. Zoals bekend betreft het een kerkje uit de 13de eeuw, waar tot in het begin van de zestiger jaren een orgel heeft gestaan op de orgelgalerij. Door het verwijderen van dat 100 jaar oude (Leijser) orgel uit de kerk, werd de kerk, naar de mening van de betrokken organisten, een incomplete kerk.

De gedachten gingen aanvankelijk uit naar weer een orgel op de orgelgalerij. Maar daaraan kleefden teveel financiële en technische bezwaren. Geen orgel dus op de orgelgalerij. De enige plek die overbleef was de begane grond. 

In augustus van dit jaar kwam het Gebroeders van Vulpen orgel uit de Sint Antonius van Paduakerk in Eindhoven beschikbaar (zie foto). Een orgel met uitstraling, van goede kwaliteit, met maar liefst 11 stemmen en ongeveer dezelfde omvang als het huidige orgel. Wel moest dit orgel, in verband met de windvoorziening, op een andere plek worden geplaatst. Het orgel werd voor 25 jaar en langer, om niet, in bruikleen verkregen. De organisten en een orgeldeskundige brachten een positief advies uit, waarna de kerkenraad besloot tot plaatsing van dit orgel in de kerk.
Het bouwjaar van het orgel is 1971. Het orgel beschikt over 11 stemmen.

Op zondag 22 december 2019 is het Van Vulpenorgel in gebruik genomen.
 
Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg zijn twee dorpen in de prachtige Overbetuwe, het meest oostelijk gebied van de Betuwe, tussen Rijn en Waal. Hier bevindt zich onze protestantse gemeente in een overwegend katholiek gebied. 

Ten opzichte van de r.k. kerk vormt onze protestantse gemeente een kleine kerkgemeenschap van zo'n 250 leden

 

 
Verder over onze Gemeente

Verder over onze Gemeente

Sinds 2006 zijn wij een protestantse kerkgemeente, een
samenvoeging van gereformeerden, hervormden en lutheranen.   
De kerkgangers vormen een actieve en hechte gemeenschap en staan open in hun geloof.

Onze kleine monumentale kerk staat in Gendt aan de Torenlaan.

Om de week is er op zondag een dienst om 10.00 uur.
Wij hebben een parttime predikant voor 50%.
Wij werken samen met de Protestantse Gemeente Angeren. Eén keer in de twee weken is er kerk in Angeren en de andere week in Gendt.

Wij zijn een Fair Trade gemeente vanwege ons gebruik van Fair Trade produkten zoals, koffie, thee, fris.
Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld.     
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Margreet de Bree, vredeszondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Els de clercq, avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Dick Kruyt
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 11-10-2020 om
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email: m.bree@versatel.nl


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.