Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Kerkdienst live bijwonen of de kerkdiensten online volgen via KerkTV Kerkdienst live bijwonen of de kerkdiensten online volgen via KerkTV

Coronamaatregelen rondom bezoeken kerkdiensten.

De kerkenraad heeft besloten om het advies dat de PKN en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken op woensdag 17 november 2021 hebben gegeven naar aanleiding van de aangescherpte corona-maatregelen over te nemen:

- In de kerk zijn de gebruiksvoorschriften van kracht, zoals 1,5 m afstand houden, mondkapjes bij binnen komen, verplaatsen binnen en verlaten van de kerk en geen koffiedrinken.

- De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen, ontsmet uw handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. Denkt u hierbij alstublieft ook aan het  risico voor kwetsbare personen binnen onze gemeente.

- Plaatsen worden op volgorde van binnenkomst toegewezen door de dienstdoende ambtsdragers, kosters en vrijwilligers. Wij houden ons hierbij strikt aan het maximum aantal kerkgangers van 30. Omdat de ervaring heeft geleerd dat er bijna nooit meer dan 30 kerkgangers tijdens de dienst aanwezig zijn, behoeft men niet van tevoren een plaats te reserveren. Mogelijke uitzonderingen daargelaten. 

- Collectes worden gehouden met uitgangscollectes. Er zal geen collecte door de banken zijn. 

- Zingen is toegestaan op een ingetogen wijze. Het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst zal daarnaast worden beperkt en worden vervangen door het tonen van beeld- en geluidsmateriaal.  

- Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht.

- De diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl, u kunt in beeld komen, we voldoen daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De kerkdiensten kunt u rechtstreeks bekijken/beluisteren via de livestream: http://Kerkdienstgemist.nl. Ook op een later tijdstip is het mogelijk de dienst nog te bekijken.

Online de kerkdienst bekijken:
U kunt de viering vanaf 10:00 uur live meebeleven, of later terugkijken. 
Hieronder vindt u telkens een link voor de afgelopen kerkdienst en voor de eerstvolgende kerkdienst. Wanneer u een dienst van langer geleden terug wil kijken, kan dat via de agenda op deze site of via Kerkdienstgemist.nl

Afgelopen kerkdienst van zondag 21 november met ds. J. Eldering-Schenkel 
Kerkdienst zondag 21 november met ds. J. Eldering Schenkel.

Eerstvolgende kerkdienst van zondag 5 december 10.00 uur met ds. Janneke Bron
Kerkdienst 5 december met ds. Janneke Bron
 
Tips vanuit de NBG-groep Tips vanuit de NBG-groep

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis voor thuis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel.
Het 5-daagse bijbelleesrooster "In afhankelijkheid van God" is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.
'De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet', zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan de kerk "Mozaïek0318". Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De afleveringen van het leesplan gaan o.a. over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13) en vertrouwen (Romeinen 8).

Blogs
Op http://www.debijbel.nl verschijnt enkele malen per week een actuele blog, bijvoorbeeld kortgeleden van cultuurtheoloog Frank Bosman over de heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
 
Alternatieve collecte: 'stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel' Alternatieve collecte: 'stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel'

Vanuit de Diakonie

Nu niet iedereen meer naar een fysieke kerkdienst kan, kunnen we ook niet meer bij iedereen met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer! Op diverse plekken in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwarrende tijden, oog blijven houden voor de naasten ver weg. Ook wij willen graag uw aandacht vragen voor de volgende actie. 

Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel
21 november is het Gedachteniszondag. Daarom willen we graag geven aan Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel.
 
Hospice Rozenheuvel krijgt slechts een vergoeding voor 24-uurs thuishulp. Daarmee zijn de zogenaamde “handen aan het bed” betaald. Die vergoeding is echter niet genoeg voor alle andere aspecten van de hoogwaardige hulp aan de terminale patiënten die op de Rozenheuvel wordt geboden aan haar gasten. De opdracht die Hospice Rozenheuvel zich elke dag stelt is: “we voegen leven toe aan de dagen van de gasten.” De Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel zorgt ervoor dat deze opdracht gerealiseerd kan worden.
 
Wilt u Hospice Rozenheuvel financieel ondersteunen maak dan uw gift over naar bankrekeningnummer NL79 RABO ‪0116 4443 20‬ t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gendt Doornenburg o.v.v. ‘Hospice Rozenheuvel’. Wij zullen het geld dan overmaken. Alvast hartelijk dank.
 
ZWO nieuws: project 'nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda' ZWO nieuws: project 'nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda'

ZWO-project 2021-2022: 'nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda' 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze gaan niet naar school, maar gaan de straat op. Niet om te spelen, maar om hun hand op te houden. 


Twee derde van de kinderen leeft 1 tot 4 jaar op straat, twintig procent zelfs langer. Hun alledaagse problemen zijn: Waar vind ik eten en een plek om te slapen? Hoe zorg ik dat ik niet ziek word, gearresteerd of mishandeld? 

Veel straatkinderen krijgen te maken met misbruik. Jonge kinderen bedelen vooral en lopen snel ziektes op of krijgen een ongeluk. Meisjes bedelen, passen op jonge kinderen, verzamelen bonen of verlenen seksuele diensten. Jongens verzamelen afval of werken in de bouw. Veel kinderen werken tot laat in de avond op straat. Dan komen mensen uit hun werk en staan met hun auto in de file. 

Als je een klein kind ziet bedelen lijkt het alsof het alleen is, maar meestal wordt het in de gaten gehouden door een ouder kind of volwassene. Het is een bewuste strategie om geld te verdienen. De Oegandese organisaties zeggen: 'mensen moeten leren dat ze bedelende kinderen geen geld moeten geven. Dit heeft een aanzuigende werking op anderen en is absoluut heel schadelijk voor de kinderen zelf.' 

Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen om de kinderen op te vangen en hun ouders te benaderen. Ze helpen de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven het hoofd en vooral: naar school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp in Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten. 
* Contact leggen in Kampala en familie opsporen en met hen overleggen kost 130 euro. 
* Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 225 euro per kind. 
* Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin
* Hulp bij opbouw van een nieuw leven (voedsel en starten van landbouw etc.) kost 330 euro per gezin. 
* Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per slachtoffer. 

Er is dus best veel geld nodig om verbetering te brengen in de situatie van straatkinderen en hun familie. De ZWO-commissie vindt dit een belangrijk project en wil dit graag via Kerk in Actie ondersteunen. Zij houden de contacten met de organisaties in Oeganda. We hebben een overeenkomst om in 2 jaar tijd €3000 in te zamelen. Daarbij hebben we natuurlijk uw hulp nodig! 

U kunt uw gift overmaken op NL74RABO0116 498 536 van ZWO Oost Betuwe o.v.v. Oeganda. Alvast bedankt! 

 
Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren


 ​​Vanuit de NBG-werkgroep - Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Tieners vinden het vaak lastig om de bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De Bijbel in Gewone Taal(BGT)-Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren ontwikkeld.

Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen of even stil te staan, worden jongeren uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tieners tot ongeveer 16 jaar.

Bijbel Basics thuisprogramma

Schoolgaande kinderen zitten momenteel thuis. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics. De thuisprogramma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via http://debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma's voor de aankomende zondagen.

Voor meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk: klik HIER
 
Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg zijn twee dorpen in de prachtige Overbetuwe, het meest oostelijk gebied van de Betuwe, tussen Rijn en Waal. Hier bevindt zich onze protestantse gemeente in een overwegend katholiek gebied. 

Ten opzichte van de r.k. kerk vormt onze protestantse gemeente een kleine kerkgemeenschap van zo'n 250 leden

 

 
Verder over onze Gemeente

Verder over onze Gemeente

Sinds 2006 zijn wij een protestantse kerkgemeente, een
samenvoeging van gereformeerden, hervormden en lutheranen.   
De kerkgangers vormen een actieve en hechte gemeenschap en staan open in hun geloof.

Onze kleine monumentale kerk staat in Gendt aan de Torenlaan.

Om de week is er op zondag een dienst om 10.00 uur.
Wij hebben een parttime predikant voor 50%.
Wij werken samen met de Protestantse Gemeente Angeren. Eén keer in de twee weken is er kerk in Angeren en de andere week in Gendt.

Wij zijn een Fair Trade gemeente vanwege ons gebruik van Fair Trade producten zoals, koffie, thee, fris.
Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld.     
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant 
V​​​​​acant sinds 7 maart 2021

Bijstand in het pastoraat
Mw. ds. Els de Clerq
Tel. 026-3518623 of 06-13193078

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Tine Wallenburg en Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.