Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Pastorale zorg Pastorale zorg

Onder pastoraat valt alle bezoekwerk dat vanuit de gemeente wordt verricht. Dat kan variëren van het brengen van de bloemen uit de kerkdienst tot en met een kennismakingsbezoek bij nieuw ingekomen leden, het bezoeken van zieken en het huisbezoek bij gemeenteleden. In de kerk is hier vanuit de kerkenraad en vanuit de kerkelijke gemeenschap een actieve groep mee bezig. Deze groepen vormen het 'sociale cement' van de kerk.


De predikant houdt zich voornamelijk bezig met crisispastoraat (mensen die in een crisis verkeren door ziekte, rouw, etc.). Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om vanwege andere redenen met de predikant in contact te treden. Wie graag eens de predikant op huisbezoek wil, neemt daartoe contact met haar op. Ook is het mogelijk aan een ouderling of diaken door te geven dat men een bezoek van de predikant op prijs stelt.

 

terug
 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.