Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Pastorale zorg Pastorale zorg

Onder pastoraat valt alle bezoekwerk dat vanuit de gemeente wordt verricht. Dat kan variëren van het brengen van de bloemen uit de kerkdienst tot en met een kennismakingsbezoek bij nieuw ingekomen leden, het bezoeken van zieken en het huisbezoek bij gemeenteleden. In de kerk is hier vanuit de kerkenraad en vanuit de kerkelijke gemeenschap een actieve groep mee bezig. Deze groepen vormen het 'sociale cement' van de kerk.


De predikant houdt zich voornamelijk bezig met crisispastoraat (mensen die in een crisis verkeren door ziekte, rouw, etc.). Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om vanwege andere redenen met de predikant in contact te treden. Wie graag eens de predikant op huisbezoek wil, neemt daartoe contact met haar op. Ook is het mogelijk aan een ouderling of diaken door te geven dat men een bezoek van de predikant op prijs stelt.

 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Margreet de Bree, vredeszondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Els de clercq, avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Dick Kruyt
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 11-10-2020 om
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email: m.bree@versatel.nl


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.