Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Oproep voor startzondag Oproep voor startzondag

Speciaal voor de organisatie van de Startzondag willen we vragen of er mensen zijn die het leuk vinden om mede de Startzondag te organiseren. Deze vindt plaats op 15 september. U kunt zich opgeven bij Margreet de Bree (gegevens in rechterkolom onder contact)

 
ZWO nieuws ZWO nieuws

Nieuw ZWO-project:
Dit en volgend jaar steunen we een project in Guatemala: ‘Bijen brengen een beter bestaan'

In dit project gaat het om het ondersteunen van jongeren, om hen perspectief te bieden op een beter bestaan. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner organisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
 
Een mooi voorbeeld is Mildred (23): 'door mijn opleiding bij Vredescentrum Barbara Ford heb ik nu een eigen bedrijfje in de bijenteelt met 5 bijenkasten. Door de opbrengst van de honing kan ik mijn familie onderhouden. Mijn boodschap voor andere jongeren is: wees niet bang om te falen, overwin je angst en dromen worden werkelijkheid'.

Jongeren leren op het Vredescentrum ook om op te komen voor hun rechten. Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-economische rechten in Guatamala. Ook zal de door jongeren geleide coöperatie voor honingproducten in de Quiche regio worden ondersteund. De jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst.

Ten behoeve van dit project is er zondag 14 april geld opgehaald tijdens de 'lentekriebels' in Angeren. Wat is er door alle vrijwilligers hiervoor veel werk verzet. Allemaal voor ons project in Guatemala: ‘Bijen Brengen een Beter Bestaan’. Allen die meegeholpen hebben of spullen aangeleverd hebben: Heel veel dank!

 
Thema-avonden komend seizoen Thema-avonden komend seizoen

In het nieuwe seizoen start er weer een aantal thema-avonden, activiteiten en kringen vanuit de protestantse kerken van de Lingewaard.

Dit jaar zal er echter geen folder uitkomen. De activiteiten zullen via de Ineen, de zondagsbrieven en websites van verschillende kerken, bekend gemaakt worden. 
 
Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren

Jongerenactiviteit: escaperoom-avond op 16 maart jl.

Op zaterdagavond 16 maart jl. was er een Escaperoom-activiteit voor jongeren georganiseerd in de katholieke kerk van Gendt. Zo’n 16 jongeren waren hier naartoe gekomen. De bedoeling was om samen de sleutel te vinden waarmee de jongeren uit de kerk konden “ontsnappen”. Aan de hand van allerlei raadsels moesten ze hierbij zien te komen. Zo moesten ze een geheimschrift in spiegelschrift ontraadselen. Via een schilderij dat in stukken verdeeld lag in de kerk moest een sleutelcode gevonden vonden voor een kluis. En door de lichten in de kerkruimte te ontcijferen konden ze de uiteindelijke sleutel vinden.
Het was een gezellige en mooie avond met elkaar! Met veel plezier kijken we hierop terug!

Groeten van de oecumenische jeugdwerkgroep van Gendt, Doornenburg en Angeren,

Tessa, Branco, Annemarie, Els en Margreet

Vanuit de NBG-werkgroep - Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel

Tieners vinden het vaak lastig om de bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De Bijbel in Gewone Taal(BGT)-Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren ontwikkeld.

Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen of even stil te staan, worden jongeren uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt voor tieners tot ongeveer 16 jaar.

Maak alvast kennis met deze nieuwe BGT-Jongerenbijbel met het dagboek voor dertig dagen. Hierin zijn allerlei verschillende voorbeelden van de extra’s uit de Jongerenbijbel te vinden. Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar in de webshop van het NBG shop.bijbelgenootschap.nl of de christelijke boekhandel.

Voor meer informatie over het jeugd- en jongerenwerk: klik HIER
 
Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg

Gendt en Doornenburg zijn twee dorpen in de prachtige Overbetuwe, het meest oostelijk gebied van de Betuwe, tussen Rijn en Waal. Hier bevindt zich onze protestantse gemeente in een overwegend katholiek gebied. 

Ten opzichte van de r.k. kerk vormt onze protestantse gemeente een kleine kerkgemeenschap van zo'n 250 leden

 

 
Verder over onze Gemeente

Verder over onze Gemeente
Sinds 2006 zijn wij een protestantse kerkgemeente, een samenvoeging van gereformeerden, hervormden en lutheranen.   
De kerkgangers vormen een actieve en hechte gemeenschap en staan open in hun geloof.

Onze kleine monumentale kerk staat in Gendt aan de Torenlaan.

Om de week is er op zondag een dienst om 10.00 uur.
Wij hebben een parttime predikant voor 50%.
Wij werken samen met de Protestantse Gemeente Angeren. Eén keer in de twee weken is er kerk in Angeren en de andere week in Gendt.

Wij zijn een Fair Trade gemeente vanwege ons gebruik van Fair Trade produkten zoals, koffie, thee, fris.
Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld.     
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. E. de Clercq
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur

meer details

Kerkdienst met ds. M. de Bree
datum en tijdstip 29-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email:


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.