Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Kerkdiensten, geloofsverdieping, vorming en toerusting, en pastoraat:

Kerkdiensten, geloofsverdieping, vorming en toerusting, en pastoraat:

Ontmoeting, betrokkenheid, vieren en leren.
Als Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg willen wij een gemeente zijn waar mensen geïnspireerd en uitgenodigd worden om samen te geloven, onderweg te zijn en in de wereld te staan.

Wij zijn een veelkleurige kerkgemeenschap, die zich verbonden weet met God en geïnspireerd weet door de weg die Jezus is gegaan. Samen met God en elkaar willen wij onderweg zijn, als mensen die in openheid en betrokkenheid met elkaar optrekken en het Goede van God willen delen en vieren.

We hebben een aantal woorden/waarden die ons bij dit onderweg zijn inspireren. Als kernwoorden, kernwaarden, noemen we: ontmoeting, betrokkenheid, vieren en leren.

Ontmoeting
De basis van de ontmoeting ligt in de relatie van God met Abraham. God is niet een God ver weg, op een afstand, maar een God die zich betrekt en wil betrekken op mensen. Door de relatie met Abraham aan te gaan werd Hij ontmoetbaar voor ieder mens. Voor ons betekent dit dat wij uitgenodigd worden om hierin mee te doen. Dat is ook de betekenis van geloven. Geloven wil dan zeggen dat wij de ontmoeting met God, een ander mens, mogen leren aangaan. Iedere zondag opnieuw mogen wij dit ervaren en vieren, dat God aan onze kant staat en blij met ons is.

Jezus is ons voorgegaan op deze weg. Hij heeft ervoor gekozen om een mens te zijn van de liefde. Hij is de relatie met God aangegaan tot het einde aan toe. Zijn leven is tot het Licht gekomen. In zijn voetspoor willen wij op weg gaan en de goede weg gaan.

Verbonden met deze mens kiezen wij ervoor om ruimte te maken voor de ontmoeting met elkaar. De ontmoetingen zien wij als waardevol en kostbaar. Als gemeente willen we dan ook een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn; een ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen en de verbondenheid met God en elkaar mogen delen en vieren.

Betrokkenheid
In betrokkenheid op God en elkaar willen wij mensen zijn met een open hart naar hen die naast ons staan, dichtbij en ver weg. Wij hebben een open oog voor wat er in de samenleving en de wereld om ons heen gebeurt. Wij willen mensen ontmoeten, gebaseerd op het werkelijk zien van de ander.

Vieren
Leven in relatie met God geeft ons ruimte en maakt ons blij. Zoals David in zijn psalmen tot uitdrukking brengt, wil het leven gevierd worden. Geïnspireerd door de goede Geest van God worden wij mensen die boven het gewone uitzingen van grote dingen. ‘Verheug je in de Heer’, zegt Paulus. Hij bedoelt niet dat er geen pijn mag zijn en geen verdriet. Nee, hij bedoelt veel meer te zeggen dat wij vanuit een ander perspectief kunnen en mogen leven. Wij zijn nieuwe mensen en vieren dat in de zondagse viering met elkaar, door ruimte vrij te maken voor God en voor de Messias. In het vieren komen wij dicht bij het visioen van Gods liefde. Dat maakt ons vrij en zet ons leven in de ruimte en het licht.

Leren
In onze gemeente mogen wij leren wat het betekent om te leven vanuit dit visioen. In de vieringen, in de werkgroepen en in allerlei andere activiteiten mogen wij leren leven met een open hart naar elkaar, God en het leven. Dit maakt ons tot een inspirerende gemeente, die weet waar ze voor staat en welke weg ze wil gaan: Een weg van vrede, een weg van liefde. Zo willen we op weg zijn, en op weg gaan, als mensen die zich laten aanraken door dit visioen: om tochtgenoten te zijn van de Messias, tochtgenoten van God en elkaar.

Op de volgende pagina's is weergegeven hoe wij dit gestalte geven.

terug
 
 
 
 

Kerkdienst Angeren met ds. Axel Roose
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur

meer details

Kerkdienst (2e advent) met ds. Trinus Hoekstra
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur

meer details

Wereldlichtjesdag herdenkingsdienst
datum en tijdstip 10-12-2023 om 15.30 inloop
meer details

Lichtpuntviering
datum en tijdstip 13-12-2023 om 20.00
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Adventskalender
 
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.