Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Voor de zondagse vieringen is er een samenwerking met de Protestantse Gemeente Angeren. De ene week is de viering in het kerkgebouw in Gendt, de andere week in het kerkgebouw in Angeren. Data, tijden en namen van predikanten worden maandelijks in het kerkblad 'Ineen' vermeld. Tevens vindt vermelding plaats in de lokale nieuwskranten Het Gemeentenieuws, De Nieuwe Krant, aan de voorzijde van de kerktoren en op de campings.

 
Gebedenboek Gebedenboek
Als gemeente vinden we het belangrijk om in betrokkenheid op elkaar, op mensen dichtbij en veraf, onderweg te zijn. In de viering maken we dit o.a. concreet door in het kyriegebed en in het slotgebed mensen of situaties op te dragen die ons ter harte gaan. Tot voor kort was het zo dat er tijdens de viering, bij het slotgebed, de mogelijkheid was om zelf een voorbede in te brengen.

In plaats hiervan ligt er sinds kort een gebedenboek in de kerk. Hierin kunt u aangeven voor wie/wat u een voorbede wilt vragen. Dat kan zijn voor iemand die ziek is of een bepaalde zorg met zich draagt, maar het kan ook zijn dat u aandacht wilt vragen voor mensen in nood in de wereld. Wanneer het om mensen dichtbij gaat, is het goed om het vooraf met hen te bespreken. U weet dan of hun namen genoemd mogen worden.

Het gebedenboek ligt op de tafel, bij de ingang van de kerk. Aan het begin van de viering neemt de ouderling van dienst het boek mee naar voren en geeft het vervolgens aan de predikant.
 
Kerkmuziek

Kerkmuziek

De muziek tijdens de kerkdiensten wordt verzorgd door een vaste organist. Veelal wordt er gezongen uit het “Liedboek voor de Kerken”, “Het nieuwe Liedboek”, “Tussentijds”, en andere door de zanggroep, de organist, gemeenteleden of predikanten naar voren gebrachte bundels.

 
Koffiedrinken na de viering Koffiedrinken na de viering

Na iedere viering is er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te blijven drinken en elkaar te ontmoeten. 

 
Bloemendienst Bloemendienst

In elke zondagse kerkdienst staat op de tafel voorin de kerk een prachtige bos bloemen. Deze bloemen zijn 'liturgisch geschikt', wat betekent dat ze zijn uitgezocht met het oog op het karakter van de viering. Na afloop van de viering wordt deze bos gebracht bij een gemeentelid. Voorafgaand aan de viering vraagt de ouderling van dienst wie deze bos bloemen wil brengen.

 
Cassettedienst Cassettedienst

Van elke dienst wordt een bandopname gemaakt door de koster. Wie achteraf de dienst thuis wil beluisteren kan met hem/haar contact opnemen.

 
Brandweerverordening Brandweerverordening

Helaas kunnen wij vanwege een brandweerverordening niet meer dan honderd mensen in onze kerk toelaten. Dit in verband met de veiligheid.

 

 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Margreet de Bree, vredeszondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Els de clercq, avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Dick Kruyt
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 11-10-2020 om
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email: m.bree@versatel.nl


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster: website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.