Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
De Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De PKN is de nieuwe kerk die in mei 2004 ontstond toen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse Kerk in de Nederlanden fuseerden tot één kerk. De PKN heeft haar wortels in de Reformatie van de 16de eeuw.

 
Gemeentegrenzen Gemeentegrenzen

Binnen de PKN is elke plaatselijke gemeente een eigen gebied toegewezen. Woont u in de dorpen Gendt of Doornenburg en bent u protestant, dan wordt u automatisch bij ons ingeschreven.

Sinds de regeling “Geperforeerde gemeentegrenzen” is het mogelijk zich te laten registreren bij een naburige gemeente in plaats van bij de eigen gemeente. Dat kan door een verzoek naar de scriba van beide kerken te verzenden. 

 
Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van onze Protestantse Gemeente
Onze Protestantse Gemeente kent al een lange geschiedenis. Zij is voortgekomen uit de kerkhervorming die in de 16de eeuw, in het jaar 1517, op gang werd gebracht.

De historie van ons kerkgebouw is nog ouder. Haar oorsprong ligt in de 15de eeuw.

Na sterke verwaarlozing werd het middenschip van de grote Romaanse kerk in 1844 gesloopt. De protestanten hadden voor hun kerkdiensten voldoende aan de koorruimte. Deze werd in de jaren 1962 - 1966 prachtig gerestaureerd, en is ook voor onze gemeente nu als een “jas die ons perfect past”.
 

Het kerkgebouw bevindt zich aan de Torenlaan in Gendt en het staat sinds 1960 op de lijst van Monumentenzorg.

Ons kerkzegel draagt de beeltenis van kerk en toren en heeft als onderschrift: Aqua viva hic semper fluit: Levend water stroomt hier altijd. Dat is een verwijzing naar de in onze nabijheid alsmaar stromende rivier de Waal. De kern is de uitnodiging om Gods Woord hier in gemeenschap te komen horen en daar levenslang gelukkig mee te zijn.

 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.