Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
ZWO groep

ZWO groep 2012
ZWO groep

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO-groep werkt in regioverband samen met de gemeenten Lent, Oosterhout, Ressen, Bemmel, Angeren en Gendt/Doornenburg. Gestreefd wordt naar een vertegenwoordiger uit elke gemeente. Zij komen enkele keren per jaar bij elkaar. Om het jaar wordt gekozen voor een project uit de projectenlijst van Kerk in Actie. Soms wordt hier van afgeweken.

Eén keer gedurende deze periode wordt een gezamenlijke actie georganiseerd om geld in te zamelen. Getracht wordt ook een keer per jaar een ZWO-dienst te houden in de kerk.

 
ZWO-project 2019-2020: 'bijen brengen een beter bestaan' ZWO-project 2019-2020: 'bijen brengen een beter bestaan'
Dit en volgend jaar steunen we een project in Guatemala: ‘Bijen brengen een beter bestaan'

In dit project gaat het om het ondersteunen van jongeren, om hen perspectief te bieden op een beter bestaan. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner organisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
 
Een mooi voorbeeld is Mildred (23): 'door mijn opleiding bij Vredescentrum Barbara Ford heb ik nu een eigen bedrijfje in de bijenteelt met 5 bijenkasten. Door de opbrengst van de honing kan ik mijn familie onderhouden. Mijn boodschap voor andere jongeren is: wees niet bang om te falen, overwin je angst en dromen worden werkelijkheid'.

Jongeren leren op het Vredescentrum ook om op te komen voor hun rechten. Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaal-economische rechten in Guatamala. Ook zal de door jongeren geleide coöperatie voor honingproducten in de Quiche regio worden ondersteund. De jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst.

De ZWO commissie heeft besloten ook het komende half jaar weer een spaaractie te houden voor alle gemeenteleden voor ons project in Guatemala: ‘Bijen Brengen een Beter Bestaan’.                                                                                                                                     
Bij de Ineen van oktober/november zat een plat spaardoosje van Kerk in Actie bijgevoegd, wat we speciaal voor ons project voorzien hebben van bijenplaatjes. Het is dus de bedoeling dat u het doosje zo in elkaar vouwt dat de bijenplaatjes te zien zijn en het losse kaartje ‘Spaar je mee’, mag u er ook insteken. Zet het spaardoosje op een duidelijk zichtbare plek, zodat ook uw gasten er iets in kunnen doen als ze dat willen. 
We gaan sparen van oktober 2019 tot ongeveer april 2020. We zullen op tijd bekend maken wanneer we de spaardoosjes weer op komen halen of wanneer u ze weer mag inleveren. Dit is per gemeente verschillend. Mocht u geen doosje hebben ontvangen maar er toch 1 te willen, neem dan contact op met iemand van het ZWO. 
 
ZWO-project 2017-2018: Ghana: ‘Met noten uit de nood’ ZWO-project 2017-2018: Ghana: ‘Met noten uit de nood’
Elke twee jaar kiest de ZWO commissie een nieuw project van Kerk in Actie. Nu is dat een project in Ghana. In het noorden van Ghana worden boerinnen gesteund door de Presbyteriaanse Kerk om een beter inkomen te halen uit het oogsten en verwerken van de noten van de kariteboom. De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!

Van september 2017 tot april 2018 was er een spaaractie in alle Ineen gemeenten met behulp van de spaardoosjes van Kerk in Actie.

Lentekriebels markt op 8 april in Angeren
Op zondag 8 april hebben we deelgenomen aan het evenement ‘Lentekriebels’ dat elk jaar in Angeren plaats vindt. Op het kerkplein stonden verschillende kramen waar van alles te koop was. Er was een eten en drinken kraam, een echte poffertjeskraam, waar heerlijke poffertjes ter plekke gebakken werden, een boekenkraam met tweedehands boeken, een plantjes kraam, een kraam met zelfgemaakte artikelen zoals kaarten en jam en een kraam met allerhande kleine spullen, leuk om bijvoorbeeld kadootjes uit te zoeken. De Ineen gemeentes hebben de benodigde ingrediënten voor deze lentemarkt gesponsord, zodat de volledige opbrengst ten goede komt aan ons project in Ghana.

Reis naar Ghana
Van 21 november – 4 december 2016 maakte een groep vrouwen met Kerk in Actie een reis naar Ghana. Het doel van deze reis was, om kennis te maken met het “kariténoten project” dat ondersteund wordt door Kerk in Actie.
De eerste dagen in Accra waren gevuld met officiële contacten zoals ontmoetingen met vertegenwoordigers van de Presbyteriaanse kerk en allerlei nevenorganisaties. Zo wilden deelnemers aan een synodevergadering graag weten wie wij waren en wat ons ertoe bracht om onze comfortzone te verlaten en ons onder te dompelen in de hitte van hun land met minder comfortabele voorzieningen. Deze vraag is ons later, toen wij op de projecten waren, ook nog meerdere malen gesteld. Bij elke ontmoeting werd voor ons gebeden en werd ons bij het afscheid de zegen van de Heer meegegeven. Het is ons opgevallen dat het geloof in God in heel het dagelijks leven is ingebed. Elke dag werd vroeg in de ochtend begonnen met gebed en Bijbellezing. We kunnen nog veel hen leren.
We hebben ook nog kennisgemaakt met een vrouwengroep die zich inzet voor ontwikkeling en bewustwording van vrouwen. Daarnaast hebben we een aantal “highlights” van Accra en omgeving gezien. Een binnenlandse vlucht bracht ons vervolgens naar Tamalé in het midden van Ghana. Dit deel van Ghana is voor het overgrote deel Islamitisch. Wij hebben een bezoek gebracht aan de grootste moskee van het land en gesproken met de leider van de moslim gemeenschap. Ghana is een democratisch land en de bewoners met verschillende religieuze achtergronden gaan vredelievend met elkaar om. Op onze vraag of men niet bang is voor de invloed en terreur van “Boko Haram” werd ontkennend geantwoord, “dat zou in hun land niet gebeuren”. Laten we het hopen…!
Een bezoek aan een “heksendorp”, was voor ons onvoorstelbaar. Door de PCG worden hier vrouwen opgevangen die verstoten zijn door hun familie omdat men denkt dat zij de oorzaak zijn van het onheil dat hun dorp getroffen heeft. Zo vertelde één van de vrouwen dat 4 van haar kinderen bij de geboorte waren overleden, dat de groep haar had verstoten en zo had zij haar andere kinderen al jaren niet meer had gezien. Met hulp van de PCG wordt geprobeerd te bemiddelen voor deze vrouwen, zodat zij ooit weer kunnen terugkeren naar hun families. Een langdurig proces, als het al lukt, tenminste. Volgende keer het volgende deel van dit verslag.
 
 
SAVE project

Save zakjes bedrukken
SAVE project
In januari 2015 begonnen we met onze kerken aan een nieuw ZWO project van Kerk in Actie van ‘Kinderen in de knel’. Het project heet SAVE en bevindt zich in India. Wat betekent de naam SAVE?                               
SAVE staat voor: “Social Awareness and Voluntary Education”
SAVE werkt vanuit Tirupur een stad in het zuiden van India in de staat Tamil Nadu.

SAVE is opgericht in 1993 en geregistreerd als NGO bij de overheid, dat wil zeggen dat het een Niet Gouvermentele Organisatie is.
Wat zijn de doelstellingen van SAVE:
    Bestrijden van kinderarbeid
    Rechten van vrouwen en andere werkers in de kleding- en textielindustrie bevorderen
    Promotie van recht op onderwijs voor kinderen
    Speciale opleidingen voor drop outs
    Voorlichting aan de gemeenschap over kinderarbeid

SAVE werkt samen met Internationale organisaties zoals UNICEF en ILO. Ze hebben goede contacten met de lokale overheid en met politieke partijen en met landelijke vakbonden. Verder werken ze met lokale overheidsscholen en met Women’s Self Help groups 

De oprichters van SAVE realiseerden zich dat de aanpak niet alleen maar gericht moet zijn op kinderarbeid maar een bredere aanpak nodig heeft om resultaten te bereiken.
 
Op dit moment bereikt SAVE met hun activiteiten kinderen, jonge vrouwen, vrouwen, kleding- en textiel werkers en werkers die komen van buitenaf.
Sinds 1995 is de hoogste prioriteit voor SAVE het bereiken van kinderen in de textiel en andere gevaarlijke industrieën. Met extra nadruk op gezondheid en recht op onderwijs. Dit gebeurt d.m.v. speciaal onderwijs voor “drop-outs” en kinderen in de kinderarbeid en door het aanleren van een vak.

Het bewust maken van de gemeenschap voor de gevolgen van kinderarbeid is één van de belangrijkste manieren om kinderarbeid te voorkomen.

SAVE heeft ook het initiatief genomen om protest campagnes te organiseren en om te lobbyen bij de overheid voor de rechten van de kinderen en meisjes in de kleding- en textiel industrie.
SAVE heeft de naam verworven van Kampioen in het naar buiten brengen van kinderarbeid in Tirupur.
Sparen voor SAVE

Alle gemeenteleden hebben in september 2015 een spaarzakje ontvangen met het logo van SAVE erop. Een half jaar lang gaan we met zijn allen sparen voor SAVE.. We sparen tot eind maart of het begin van de 40-dagen tijd. In april zullen alle zakjes weer opgehaald worden. U spaart toch ook mee voor SAVE?!

Voor meer informatie zie: http://www.savengo.org/index.html
                                      
  
 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.