Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Gemeente avonden Gemeente avonden

Een à twee keer per jaar wordt een gemeenteavond of thema-avond georganiseerd. Deze avonden hebben meestal een informatief karakter. Het doel is:
- de onderlinge band versterken
- samen luisteren en in gesprek gaan naar aanleiding van het thema van de avond.
Voor een gemeente- of thema-avond wordt bij voorkeur een gast uitgenodigd. Een thema-avond wordt ook opengesteld voor andere belangstellenden.

 

 
Oecumenische vormings- en toerustingsavonden

Oecumenische vormings- en toerustingsavonden

In samenwerking met onze buurgemeenten en de R.K Parochie "de Levensbron"   vinden er door het jaar heen geregeld “Thema-avonden” plaats. De opzet is om een gevarieerd programma te bieden, met voor "elk wat wils". Zo worden er verschillende gastsprekers uitgenodigd om een lezing te houden over een bepaald onderwerp. Naast de lezingen zijn er ook avonden met een meer creatief karakter, bijvoorbeeld: bloemschikken en bibliodrama. 

 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.