Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Kerkelijke huwelijksinzegening Kerkelijke huwelijksinzegening

In onze gemeente kunnen echtparen hun huwelijksverbintenis laten inzegenen in een trouwdienst.
De inzegening geschiedt in de regel door onze eigen predikant. Indien de voorkeur uitgaat naar een externe predikant, dient dit te worden verzocht aan de kerkenraad. De kerkenraad zal deze predikant uitnodigen.
De huwelijksdienst vindt in de regel plaats als speciale dienst. De namen van degenen die zijn ingezegend, worden opgetekend in het huwelijksboek van onze gemeente. Zowel echtparen van verschillend geslacht als van gelijk geslacht kunnen bij ons hun huwelijk laten inzegenen.
Sommige bruidsparen waarvan de ene partner rooms-katholiek en de andere partner protestant is, willen graag ‘oecumenisch trouwen’. Hier willen we graag ruimte aan bieden in een viering die oecumenisch van opzet is. De inschrijving in het kerkelijk register kan slechts bij één kerk. In gesprek met het aanstaande echtpaar kan hier naar de meest passende oplossing gezocht worden.
Voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk kan het kerkgebouw ook gehuurd worden .

 

terug
 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.