Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Kerkelijke huwelijksinzegening Kerkelijke huwelijksinzegening

In onze gemeente kunnen echtparen hun huwelijksverbintenis laten inzegenen in een trouwdienst.
De inzegening geschiedt in de regel door onze eigen predikant. Indien de voorkeur uitgaat naar een externe predikant, dient dit te worden verzocht aan de kerkenraad. De kerkenraad zal deze predikant uitnodigen.
De huwelijksdienst vindt in de regel plaats als speciale dienst. De namen van degenen die zijn ingezegend, worden opgetekend in het huwelijksboek van onze gemeente. Zowel echtparen van verschillend geslacht als van gelijk geslacht kunnen bij ons hun huwelijk laten inzegenen.
Sommige bruidsparen waarvan de ene partner rooms-katholiek en de andere partner protestant is, willen graag ‘oecumenisch trouwen’. Hier willen we graag ruimte aan bieden in een viering die oecumenisch van opzet is. De inschrijving in het kerkelijk register kan slechts bij één kerk. In gesprek met het aanstaande echtpaar kan hier naar de meest passende oplossing gezocht worden.
Voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk kan het kerkgebouw ook gehuurd worden .

 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. E. de Clercq
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur

meer details

Kerkdienst met ds. M. de Bree
datum en tijdstip 29-09-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email:


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.