Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
PDKN

Het Passion
PDKN

Dit is de afkorting voor Protestants Diaconaal Krediet Nederland PKDN


Diaconieën die het zich kunnen veroorloven kunnen een krediet verstrekken aan een diaconaal project in ons eigen land tegen een zeer lage rente. Het PDKN staat garant voor de aflossing en de rente. Het PDKN draagt projecten aan waarop diaconieën kunnen inschrijven.

Onlangs heeft onze diaconie weer ingeschreven op een project en deze inschrijving is geaccepteerd door het PDKN. Het project waar het om gaat is een nieuw gezinshuis voor het Jeugddorp De Glind De Glind Hier worden door Jeugdzorg uit huis geplaatste kinderen opgevangen in een gezinssituatie.

Eerdere projecten waarop onze diaconie een krediet heeft verstrekt zijn ‘Het Passion’ in Hummelo, een verbouwde aangepaste boerderij waar daklozen tijdelijk opgevangen worden. En ‘De Heezenberg’ in Hattem, een landgoed waar mensen met psychische problemen kunnen bijkomen en begeleiding krijgen.
 

terug
 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.