Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Liturgie 17 januari 2021 Liturgie 17 januari 2021
Liturgie voor de viering op 17 januari in de protestantse gemeente van Gendt-Doornenburg

- Welkom

- Aansteken van de Paaskaars

- Lied 1005: 1, 2, 3 en 5 "Zoekend naar licht"
Zingen: 1, 2 en 5         Instrumentaal orgel: 3
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord. Refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd. Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein

- Openingsgebed

- Lied Gezangen voor Liturgie 619: 1, 2, 12 en 13 "Hoort hoe God met mensen omgaat"
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen
omgaat hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

- Lezing: gedeelte uit Johannes 15
Toen zei Jezus tegen zijn vrienden: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De goedheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde door de verbondenheid met mij, zoals ik ook verbonden ben met mijn Vader en in zijn liefde blijf.
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn.
Mijn oproep is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

- Lied 791: 1, 2, 4 en 5 "Liefde eenmaal uitgesproken "
Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.

- Meditatief woord

- Lied: "In the Lord"
Zingen: 1, 3 en 4         Instrumentaal orgel: 2
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

In the Lord I’ll be ever thankful, in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.

- Inbreng Han en Annemarie

- Lied: "Ubi caritas", 5 keer gezongen
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.

Daar waar liefde is en vrede,
daar waar liefde is, daar is God met ons.

- Mededelingen

- Slotgebed en voorbeden, afgesloten met lied 886: 1 en 2 "Abba Vader"
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

- Vredesgroet

- Zegen

- Slotlied 416: 1 en 4 "Ga met God"
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. Janneke Bron
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant 
V​​​​​acant sinds 7 maart 2021

Bijstand in het pastoraat
Mw. ds. Els de Clerq
Tel. 026-3518623 of 06-13193078

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Tine Wallenburg en Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.