Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Diaconaat

Diaconaat
Jaarverslag 2019 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gendt/Doornenburg

De diaconie bestaat op dit moment uit 2 diakenen. Omdat alles wat er namens de diaconie gebeurt, in samenspraak gebeurt met de kerkenraad en daarmee namens onze Protestantse Gemeente, wordt er in dit verslag gesproken van wij.

Wij proberen een zorgzame kerk te zijn.
De diaconie is op 4 terreinen bezig (van heel dichtbij tot veraf):

Ten behoeve van de eigen gemeenteleden.

Dit kan geldelijke diaconale ondersteuning zijn voor gemeenteleden die dat nodig hebben. Dit gebeurt heel incidenteel en is niet structureel.

Het kan verder bestaan uit persoonlijke aandacht voor ouderen door middel van de bezoekgroep, gecoördineerd door onze adviseur.

Verder is er de bloemengroet vanuit de kerkdienst.

Diaconale activiteiten ten behoeve van het directe leefgebied van onze gemeente, binnen Gendt en gemeente Lingewaard.

We zoeken daarin steeds meer samenwerking met zowel de RK-gemeenschap als de Protestantse Gemeentes in Lingewaard
Een voorbeeld daarvan is dat wij in 2015 en 2017 een “vakantiepakket” hebben verzorgd voor de gebruikers van de voedselbank in Bemmel, Haalderen en Gendt.

Samen met andere vrijwilligers nemen we deel aan het Participatiepunt Gendt (een initiatief van de burgerlijke gemeente Lingewaard en Stichting Welzijn Lingewaard) We bemensen daar een wekelijks “loket” waar inwoners van Gendt terecht kunnen met allerlei vragen.
Van daaruit worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals:
-   een wandelmiddag voor mensen met een beperking,
-   een meezingavond voor bewoners van zorgcentrum St. Jozef,
-   een creatieve ochtend voor mensen met een beperking.
De diaken is het meest actief in het organiseren van een interculturele koffieochtend met buitenlandse vrouwen die nog niet zo lang in Nederland zijn en nu in Gendt wonen. Er komen steeds meer buitenlandse gezinnen in Gendt. Dit werk gebeurt in samenwerking met de plaatselijke vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Nederland en vrijwilligers en medewerkers van het participatiepunt.

Voor de diaconie is het meefunctioneren in het Participatiepunt een goede manier om dichtbij mensen en hun behoeftes te komen en ons gezicht te laten zien.

Diaconale geldelijke ondersteuning van landelijke projecten t.b.v. kwetsbare groepen in de samenleving. Bijvoorbeeld:
-   hulp voor dak- en thuislozen (door Stoelenprojekt Arnhem en de Pauluskerk in Rotterdam) ;
-   hospice Rozenheuvel,
-   manege zonder drempels

Structureel ondersteunt onze diaconie 3 projecten:
-   Het Passion in Hummelo,
-   De Heezenberg in Hattem en
-   Gezinshuis Rudolphstichting in De Glind
Die worden gesteund door PDKN ( Protestants. Diaconaal Krediet Nederland)

Diaconale geldelijke ondersteuning van internationale projecten, meestal via initiatieven van Kerk in Actie, die veel contacten heeft en namens de PKN werkt.

Ook andere initiatieven krijgen ondersteuning zoals
-   Amnesty International,
-   Stichting Edukans,
-   Light for the world.

Het is de taak van de diaconie bekendheid aan dit werk te geven en gemeenteleden enthousiast te maken hieraan mee te werken. Dit gebeurt door publiciteit en verantwoording van giften in het kerkblad en door afkondiging in de kerkdienst.

Zo nodig wordt er ook op eigen initiatief ingespeeld op acute nood, zoals de aardbeving in Nepal en de ebola-epidemie.

Structureel heeft onze diaconie een lening verstrekt aan Oikocredit, een wereldwijde coöperatie die tegen eerlijke voorwaarden kapitaal uitleent aan ondernemende mensen in kansarme posities in ontwikkelingslanden, in samenwerking met Kerk in Actie. Deze aandelen zijn in 2016 uitgebreid.

De adviseur verzorgt verder aandacht voor Fairtrade en het ZWO-werk.

Er vindt duidelijk een verschuiving plaats van naar binnen gerichte activiteiten, t.b.v. eigen gemeente, naar activiteiten en zorg voor bredere doelgroepen.
Onze visie is ook dat onze kerkelijke gemeenschap dienstbaar moet zijn aan de samenleving. “Handen en voeten” voor wie het nodig heeft.

Ter afsluiting een gedicht van Marinus van den Berg, ter inspiratie.

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid

Wek dan de kracht in ons
doe de liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar

Dat wij U liefhebben
dat wij onze naaste beminnen
dat wij onszelf kunnen beminnen.


 
terug
 
 
 
 

Foto-expositie 'Namasté' van Rudi Campschroer
datum en tijdstip 30-06-2024 om

meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Stuurt u dan een mailtje naar scriba@kerkgendtdoornenburg.nl
 
Contact

Predikant 
ds. Trinus Hoekstra
Willy den Oudenstraat 22
6633 LE Arnhem
Werkdagen: maandag-dinsdag-woensdag
Tel. 026-4439082 / 06-48636836
E-mail: predikant@kerkgendtdoornenburg.nl

Pr
eses, voorzitter van de kerkenraad
Gerrit Visser, Zandvoort 13, 6691 EM Gendt. 
Tel. 06-51945805 

Preses@kerkgendtdoornenburg.nl

Scriba, secretaris van de kerkenraad
Simone van Wezel, Zwarte Hofstraat 18, 6686 CR Doornenburg.
Tel. 06-10450487
scriba@kerkgendtdoornenburg.nl


Diaconie
Anita Staal
diaconie@kerkgendtdoornenburg.nl 
Rekeningnummer diaconie: NL79 RABO 0116 4443 20


College van Kerkrentmeesters
Fokke Kijlstra en Gerrit Visser
kerkrentmeester@kerkgendtdoornenburg.nl
Rekeningnummer: Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg 
NL55 ABNA 0453 8029 15‬

Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw
Gerrit Visser
Tel. 06-51945805

Kosters
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
Tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw
Torenlaan 14, Gendt

Webmaster 
website@kerkgendtdoornenburg.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.