Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad heeft de opdracht de gemeente te besturen en hieraan passende leiding te geven. Zij wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

De aandacht van de predikant en de ouderlingen gaat speciaal uit naar de kerkdiensten, de vorming en toerusting en het pastoraat.

De diakenen hebben als uitgangspunt voor hun werk: dienstbaarheid aan de eigen gemeente en aan de samenleving.

De kerkrentmeesters hebben als speciale opdracht de goederen, middelen en financiën van de kerk te beheren.

De raad vergadert gewoonlijk één keer per 6 weken. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen (predikant, voorzitter en scriba).


 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. C. Klaver
datum en tijdstip 19-05-2019 om 10.00 uur

meer details

Kerkdienst met ds. M. de Bree
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email:


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.