Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg
 
 
Model kerkenraad met werkgroepen Model kerkenraad met werkgroepen
De kerkenraad is het eindverantwoordelijke en richtinggevende bestuursorgaan.
Een deel van zijn taak heeft de kerkenraad toevertrouwd aan een aantal door hem ingestelde werkgroepen.
Hieronder vindt u een overzicht van de werkgroepen en de commisies die hieronder vallen:

1. Vieringen en liturgie
Bijbehorende commissies: bijzondere diensten, oecumenische werkgroep, liturgisch bloemschikken, de zanggroep, het NBG (nederlands bijbelgenootschap), contact met de organist, de Kerst- en Paasmiddaggroep, het predikantenrooster en de ZWO-dienst.
2. Pastoraat
Bijbehorende commissies: bezoek nieuw-ingekomenen, verjaardagsfonds, bezoekgroep ouderen en seniorenkring
3. Jeugd- en Jongerenwerk
Bijbehorende commissies: oppasdienst, kinderkerk, basiscatechese, jongerengroep en stuurgroep jongerenwerk(van alle ineen-gemeenten).
4. Communicatie
Bijbehorende commissies: maken en verspreiden van de ineen, PR naar krant, gemeentegids, website, sociale media en vitrinekast.
5. Activiteitenwerkgroep
Bijbehorende commissies: gespreksgroepen, thema-avonden, organiseren van het Paasontbijt, de startzondag, de kerststallentocht en kunstcommissie (organisatie zomerexpositie)
6. Oecumene
Bijbehorende commissie: visie en plannen ontwikkelen m.b.t. de oecumene.

Daarnaast zijn er het college van de diaconie en het college van het kerkbeheer.
College van de diaconie
Bijbehorende commissies: diaconale activiteiten, financiële administratie, collectes, goede doelen, ZWO en fairtrade
College van het kerkbeheer
Bijgehorende commissies: financieel beheer, ledenadministratie, onderhoud kerk, contact met organist en kosters en contactpersoon vanuit de kerk.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst met ds. M. de Bree
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Aanmelden Zondagsbrief (via e-mail)
 
Contact

Predikant sedert 18 maart 2012
Mw. ds. Margreet de Bree,
De Bondgenoot 20a, 3772 BX Barneveld
tel: 0342-412285,  06-10255351
email:


Praeses, voorzitter van de kerkenraad,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691CH Gendt,
tel. 0481-421957
 

Scriba, secretaris van de kerkenraad,
Ellen Leibbrand
Postbus 31, 6690AA Gendt,
email


Contactpersoon voor het gebruik van het kerkgebouw,
Dhr. Fokke Kijlstra, Europalaan 33, 6691 CH Gendt,
tel. 0481-421957

Kosters,
Dhr. Bart Raaijmakers & Mw. Trix Lubberts,
Slangenburg 7, 6686 CM Doornenburg,
tel. 0481-424307, 06-24630868, 06-36127322

Kerkgebouw,
Torenlaan Gendt

Webmaster:

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.